Stichting Dapper
 

Doneren en donateurs

Geef om de minima mensen in Nederland! Doneer en help met ons mee!

Door een positieve bijdrage te leveren aan het welzijn en welbehagen van minima mensen in Nederland, proberen wij hun leven te verbeteren en daarmee hen wat gelukkiger te maken.

Wij maken ons hard voor alle mensen onafhankelijk van hun achtergrond, levensovertuiging, leeftijd, migratieverleden of andere aspecten, maar richten ons met name op de minima in onze samenleving.

Help je ons mee dit te realiseren? Immers lukt het ons alleen als we dit samen doen!

Zonder uwe financiële steun kan Stichting Dapper niet bestaan en kunnen we de minima in Nederland niet helpen. Dat zou jammer zijn, waar ze zijn met velen en hebben onze steun zo hard nodig. J

Door zowel particulier dan wel zakelijk een donatie te doen, kun je ons helpen. Eenmalig of maandelijks, jij bepaalt hoe vaak en hoeveel.

Naar inzicht van de Stichting besteden wij je donatie en houden de donateurs op de hoogte van onze bestedingen via de website e/o nieuwsbrieven.

Wil je een specifiek project sponsoren, dan kan dat ook. Geef dan goed aan aan welk project je je donatie besteed wilt hebben.

Wil je Stichting Dapper opnemen in je testament? Neem gerust contact op, dan leggen wij je uit wat je daarvoor moet doen.

 

Heb je een bedrijf of organisatie, dan kun je ons op verschillende wijzen steunen, door een eenmalige of structurele donatie te doen of door partner te worden van de Stichting.

Schenkingen zij voor de IB aftrekbaar. Voor meer informatie hierover verwijzen wij graag naar de Belastingdienst. Hier vind je ook de teruggave calculator.

 

Een zakelijke donatie geoormerkt voor een bepaald doel? Dat kan ook, neem dan contact op met 1 van de bestuursleden.