Stichting Dapper
 

Over onsMissie

Stichting Dapper wil door het ontwikkelen en uitvoeren van specifieke diensten, ten behoeve van mensen in de regio Zaanstreek/Waterland (en in de toekomst uitbreiding naar Nederland), voor wie deze specifieke diensten niet (meer) vanzelfsprekend zijn, het welbehagen van deze mensen verbeteren en het welzijn verhogen.

 Stichting Dapper maakt zich hard voor alle mensen onafhankelijk van hun achtergrond, levensovertuiging, leeftijd, migratieverleden of andere aspecten en richt zich met name op de minima in onze samenleving.

 

Visie

Gerelateerd aan de eerste dienst die Stichting Dapper gaat aanbieden, vindt de Stichting dat iedereen jong en oud met een krappe portemonnee er ook verzorgd mag uitzien. Door omstandigheden kunnen financiële middelen (tijdelijk) even niet toereikend meer zijn en een bezoek aan de kapper is dan een van de eerste dingen die er bij inschiet.

De Stichting stelt zich ten doel om:

-       inkomende gelden zo effectief mogelijk in te zetten om mensen die hulp nodig hebben te ondersteunen.

-       samenwerkingen op te bouwen met lokale organisaties en instellingen, waar de doelgroep van Stichting Dapper bij is aangesloten. Dit om projecten primair lokaal uit te kunnen voeren en daarna regionaal/landelijk.

-       Donateurs, bedrijven en fondsen te werven om de missie en visie van Stichting Dapper mogelijk te maken.


Stichting Dapper heeft geen winstoogmerk. De opbrengsten van de stichting zullen ten goede komen aan de statutaire doelstelling.